You are currently viewing Semoga Menjadi Hafizhah Mutqin “Adila Rafahiya”

Semoga Menjadi Hafizhah Mutqin “Adila Rafahiya”

Alhamdulillahirabbil’alamin

Atas Izin Allah SWT

Adila Rafahiya Binti M. Zuhrif Hudaya

Asal dari Yogyakarta.

Telah menyelesaikan setoran hafalan 30 Juz pada hari Kamis, 12 Maret 2020.

Semoga menjadi Hafizhah yang mutqin bermanfaat bagi orang lain dan menjadi ladang pahala bagi orang tua dan orang-orang di sekelilingnya serta dapat menghadiahkan mahkota cahaya untuk kedua orang tua di akhirat kelak. Amiin.